Tag Archives: wniosek o wpis do KRS

Składanie wniosku KRS drogą elektroniczną

Przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mają możliwość składania wniosku o wpis do KRS drogą elektroniczną. Z takiej możliwości mogą skorzystać podmioty gospodarcze, które spełniają następujące warunki: posiadają bezpieczny podpis elektroniczny, który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jaki występuje w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji, komplet dokumentów jaki został dołączony do wniosku […]

Kontynuuj czytanie...

Wniosek KRS

Rejestrując spółkę z o.o. podmiot gospodarczy zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla każdego podmiotu gospodarczego, który podlega rejestrowi w Krajowym Rejestrze Sądowym jest odpowiedni formularz, wersje tych formularzy dostępne są w siedzibach sądów rejestrowych oraz na internetowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy z formularzy, który jest […]

Kontynuuj czytanie...