Tag Archives: wpis do KRS

Nowy rejestr przedsiębiorców ?

W Krajowym Rejestrze Sądowym powinny być zarejestrowana wszystkie spółki, które taki obowiązek mają. Okazuje się jednak, że na rynku działa obecnie około 80 tysięcy spółek, których nie znajdziemy w rejestrze KRS. Są to zazwyczaj jakieś stare przedsiębiorstwa, które podlegały likwidacji i które zostały założone przez podmioty gospodarcze jeszcze przed powstaniem KRS. Znaczna część tych podmiotów […]

Kontynuuj czytanie...

Składanie wniosku KRS drogą elektroniczną

Przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mają możliwość składania wniosku o wpis do KRS drogą elektroniczną. Z takiej możliwości mogą skorzystać podmioty gospodarcze, które spełniają następujące warunki: posiadają bezpieczny podpis elektroniczny, który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jaki występuje w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji, komplet dokumentów jaki został dołączony do wniosku […]

Kontynuuj czytanie...

Wniosek KRS

Rejestrując spółkę z o.o. podmiot gospodarczy zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla każdego podmiotu gospodarczego, który podlega rejestrowi w Krajowym Rejestrze Sądowym jest odpowiedni formularz, wersje tych formularzy dostępne są w siedzibach sądów rejestrowych oraz na internetowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy z formularzy, który jest […]

Kontynuuj czytanie...

Wpis do KRS

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego decyduję o wszystkim, moment wpisu to możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. To jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów przez przedsiębiorców, którym zależy na szybkim rozpoczęciu działania. Rejestracja firmy w KRS trwa obecnie około 3 tygodni ale ma się to zmienić. Rząd postanowił wprowadzić zmiany, które skrócą czas oczekiwania na wpis i […]

Kontynuuj czytanie...