Tag Archives: wspólnicy spółki cichej

Czym jest spółka cicha?

Spółka cicha tworzona jest przez osoby, które muszą stosować się do przepisów ogólnych. Umowa tego rodzaju spółki jest przykładem umowy nienazwanej. Wspólnik cichy wnosi wkład na rzecz drugiego wspólnika (jawnego) prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu. Wspólnik cichy jest upoważniony do udziału w zyskach. Nie odpowiada on za zobowiązania spółki cichej wobec […]

Kontynuuj czytanie...