Tag Archives: zadania rady nadzorczej

Rada nadzorcza spółki z o.o.

Głównym zadaniem rady nadzorczej jest sprawowanie kontroli nad działalnością spółki. Najważniejszym obowiązkiem rady nadzorczej jest sporządzenie oceny sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego spółki, czy są one zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada nadzorcza ma prawo do pełnej kontroli dokumentów spółki, żądania wyjaśnień pracowników oraz dokonania rewizji stanu majątku spółki. W swoich […]

Kontynuuj czytanie...