Tag Archives: zakładanie spółki

Wszystko na temat podatku CIT

Podatek CIT należy do grupy podatków bezpośrednich, ale w odróżnieniu od podatku PIT nie dotyczy dochodów osiągniętych przez osoby fizyczne, ale przez osoby prawne. Do podmiotów objętych podatkiem CIT zaliczane są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jak również spółki komandytowo-akcyjne. Istotne jest również to, że podmiotami, które muszą opłacać podatek CIT, są jednostki […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka z o.o. w organizacji!

Czym jest spółka z o.o. w organizacji? To nic innego jak podmiot o charakterze tymczasowym. O co chodzi? Polega to na tym, że w niedługim czasie: – nastąpi wpis do rejestru i zarejestrowanie spółki – wpis do KRS nie nastąpi i właściwa spółka z o.o. nie będzie zarejestrowana. Podmiot powstaje z chwilą sporządzenia i podpisania umowy […]

Kontynuuj czytanie...

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest spisem podmiotów z całej Polski → spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp. oraz dłużnicy. Prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Każda osoba może sprawdzić informacje zawarte w KRS. Ten spis podmiotów bardzo przydatny jest wtedy, gdy chcemy dowiedzieć się w zakresie prawnym i finansowym czegoś więcej na potencjalnego partnera biznesowego. WPIS DO […]

Kontynuuj czytanie...

Rejestracja spółek tzw. offshore

Mamy XXI wiek, a mimo to niestety jeszcze wielu przedsiębiorców nie wie, czym są spółki offshore, o których można coraz częściej usłyszeć. Jak się okazuje, spółki te to nic innego, jak spółki, które zakładane są w tzw. rajach podatkowych. Na obecną chwilę, na świecie istnieje mniej więcej około 60 rajów podatkowych, do których możemy zaliczyć […]

Kontynuuj czytanie...

Zmiany w systemie S24 od kwietnia 2016

Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24 możliwa jest od kilku lat. Podmioty chcące założyć spółkę z o.o., pierwsze uzyskały możliwość zarejestrowania spółki przez Internet. Ponad rok temu ustawodawca umożliwił także e-rejestrację spółek osobowych – spółki komandytowej oraz spółki jawnej.   W tym roku 1 kwietnia w Kodeksie spółek handlowych (i aktach wykonawczych) pojawiły się […]

Kontynuuj czytanie...

Czym jest controlling?

Wielu przedsiębiorców z pewnością zadaje sobie pytanie odnośnie tego, czym właściwie jest controlling. Otóż jak się okazuje, jest to nic innego, jak system kierowania posiadanym przedsiębiorstwem. System ten pozwala na wyszukiwanie odpowiednich informacji, a następnie przy ich pomocy na planowanie oraz kontrolowanie. W większości firm controlling wprowadzany jest wówczas, gdy kadra zarządzająca potrzebuje większej ilości […]

Kontynuuj czytanie...

Czym jest rachunkowość zarządcza?

Tytułowa rachunkowość zarządcza często nazywana jest również rachunkowością menadżerską i jest jedną z głównych części ogólnego pojęcia rachunkowości. Służy dostarczaniu przedsiębiorcom informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarówno bieżących, jak i rozwojowych. Prócz tego dostarcza informacji mających wpływ na decyzje operacyjne, strategiczne, taktyczne oraz planowane. Pozwala na prowadzenie sprawnej kontroli poprzez różnego rodzaju nowoczesne techniki oraz […]

Kontynuuj czytanie...

Czym jest tarcza podatkowa?

Tytułowa tarcza podatkowa ściśle wiążę się ze zmniejszeniem obciążeń podatkowych z tytułu poniesionych przez firmę kosztów podatkowych. Efektem owej osłony jest zmniejszenie kwoty podatku dochodowego, co spowodowane jest zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Wydatkami takimi mogą być np.: – raty leasingowe, – amortyzacja, – odsetki od kredytu. W wyniku takiego działania, firmowe koszty ulegają […]

Kontynuuj czytanie...

Wszystko na temat podatku PIT

  PIT jest skrótem identyfikującym podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek ten obejmuje wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie do końca wie czym jest dochód, powinieneś wiedzieć, iż jest to nadwyżka dumy przychodów nad poniesionymi kosztami ich uzyskania. Należy pamiętać, iż obecne przepisy prawa mówią, iż część dochodów opodatkowana jest […]

Kontynuuj czytanie...

Dokumentacja firmowa

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby dokumentacje swojego przedsiębiorstwa przechowywać nie tylko w odpowiedni sposób, ale również przez odpowiedni czas. W tym poście przedstawimy Państwu przez jaki czas powinny być w przedsiębiorstwie przechowywane poszczególne dokumenty. Najważniejsze jest to, aby dokumenty księgowe w czasie ich przechowywania były zabezpieczone nie tylko przed zniszczeniem, ale również przed […]

Kontynuuj czytanie...