Tag Archives: zalety spółki cichej

Spółka cicha i jej zalety

Spółka cicha stanowi specyficzną formę inwestowania w cudze przedsiębiorstwo, która polega na tym, że podmiot pasywny przekazuje wkład osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zamian za udział w zyskach z prowadzonego przez niego biznesu. Sytuacja występuje wtedy, gdy jeden ze wspólników dysponuje majątkiem lub środkami finansowymi i chce wnieść je do przedsiębiorstwa lub działalności prowadzonej przez […]

Kontynuuj czytanie...

Zalety i wady spółki cichej

Zalety spółki cichej: brak ograniczeń podmiotowych oraz przedmiotowych, brak konieczności przeprowadzenia procedury rejestracyjnej i poniesienia kosztów z tym związanych, możliwość szybkiego i taniego dofinansowania działalności, zminimalizowanie ryzyka gospodarczego dla wspólnika cichego poprzez wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania, brak obowiązku prowadzenia spraw spółki przez wspólnika cichego przy równoczesnej możliwości ustanowienia go pełnomocnikiem, możliwość wielokrotnego zawierania umowy spółki […]

Kontynuuj czytanie...