Tag Archives: założenie spółki z o.o.

Spółka „matka” i „córka”

Spółka dominująca – spółka handlowa, która nazywana jest „spółką matką”, gdy: – dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub – jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków […]

Kontynuuj czytanie...

Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki

Aby przedsiębiorca mógł poprawnie zarejestrować spółkę z o.o. konieczne będzie wypełnienie i zaprezentowanie odpowiednich dokumentów, formularzy czy też oświadczeń. Nie dopełnienie niezbędnych formalności odsunie przedsiębiorcę od osiągnięcia celu jakim jest rejestracja spółki z o.o. Dokumenty, które będą konieczne do rejestracji spółki z o.o. można podzielić na 3 grupy: 1) Dokumenty notarialne: takim dokumentem jest umowa […]

Kontynuuj czytanie...