Tag Archives: zarząd spółki z o.o.

Zarząd spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przeciwieństwie do spółek osobowych działa przez organy, a nie wspólników. Najważniejszym organem spółki z o.o. jest jej zarząd. Jego zadaniem jest przede wszystkim prowadzić sprawy spółki oraz ją reprezentować. Prowadzenie spraw spółki oznacza podejmowanie decyzji gospodarczych, a więc związanych z działalnością spółki. Reprezentowanie oznacza natomiast podejmowanie dokonywanie czynności w imieniu […]

Kontynuuj czytanie...

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

Do pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. uprawnione są osoby fizyczne dysponujące pełną zdolnością prawną, czyli osoby pełnoletnie. Należy pamiętać jednak że istnieje zakaz łączenia stanowisk w spółce z o.o. Oznacza to, że nie możesz być jednocześnie członkiem rady nadzorczej i zarządu, chyba że członek zarządu został delegowany do wykonywania obowiązków zarządu, ale to […]

Kontynuuj czytanie...

PROKURA – reprezentacja spółki z o.o.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w spółce z o.o. dopuszcza dowolne zasady pozwalając na wprowadzenie reprezentacji samodzielnej lub łącznej. W przypadku, gdy zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kilku osób, to sposób reprezentowania określany jest przez umowę spółki. Jeżeli w umowie nie ma postanowień w związku z tą kwestią, to składanie oświadczeń w imieniu spółki musi być […]

Kontynuuj czytanie...

Pełnomocnictwo w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot prawa, który może być reprezentowany przez zarząd, prokurenta, pełnomocnika. Problem najczęściej pojawia się w przypadku udzielania pełnomocnictwa w celu reprezentowania spółki przy określonego rodzaju czynnościach. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym wyróżnić można trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólne – uprawnia do wykonywania czynności ogólnego zarządu, rodzajowe – uprawnia do wykonywania czynności określonego […]

Kontynuuj czytanie...