Tag Archives: zarząd

Zobowiązania podatkowe spółki, a odpowiedzialność zarządu

Artykuł 116 Ordynacji podatkowej określa odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej. W skrócie można przedstawić ją następująco: Odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki w sposób subsydiarny, a więc dopiero, gdy regulacja należności z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Członkowie zarządu za zobowiązania te odpowiadają nieograniczenie całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ponoszą za zobowiązania, których termin płatności upłynął w […]

Kontynuuj czytanie...