Tag Archives: zatrudnianie członków zarządu

Zatrudnienie członków zarządu

Członkowie zarządu najczęściej są powoływani do pełnienia swojej funkcji na drodze uchwały wspólników. Uchwała ta nie powinna być kojarzona z nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego, od momentu jej podjęcia członek zarządu zostaje związany ze spółką stosunkiem organizacyjnym. Pomiędzy tymi podmiotami może oczywiście powstać również stosunek obligacyjny, taki jak umowa o pracę czy umowa […]

Kontynuuj czytanie...