Tag Archives: zmiana umowy spółki

Zwolnienie spółki z podatku

Sys tem podatkowy w Polsce nie tylko narzuca obowiązek zapłacenia podatku ale także umożliwia po spełnieniu odpowiednich warunków zwolnienia z tego obowiązku. Tak też nie każda czynność cywilnoprawna spółki podlegać będzie obowiązkowi odprowadzania podatku. Ustawa przewiduje pewne wyjątki, kiedy to spółka zostanie zwolniona z obowiązku podatkowego. Spółka nie zapłaci podatku w sytuacji kiedy umowa spółki […]

Kontynuuj czytanie...

Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Podatek od czynności cywilnoprawnych jest to podatek, który jednostki gospodarcze zobowiązane są płacić od umowy spółki a także od wszystkich zmian w umowie, które wpłyną na podwyższenie podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu podatkiem PCC podlega jedynie podwyższenie kapitału zakładowego, w przypadku kiedy w spółce pojawią się wkłady, które będą powiększać wartość kapitału zapasowego obowiązek podatkowy się […]

Kontynuuj czytanie...