Home » Zakładanie spółek » Uchwała wspólników

Uchwała wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa, która zostaje utworzona przez jedną lub więcej osób. Opowiadają oni za zobowiązania w ograniczonym zakresie. Jest to spółka handlowa, która regulowana jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej.

W tej formie spółki najważniejsze jest Zgromadzenie wspólników, które odpowiada za podejmowanie istotnych decyzji dotyczących firmy. Podjęte decyzje zapadają w formie uchwały. Uchwała zapada większością głosów – 3/4.

Uchwała zostaje podjęta w trakcie głosowania. Przeważnie jest ono jawne, jednak wspólnik może zażądać tajnego głosowania – np. w przypadku wyboru składu zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: