Home » Zakładanie spółek » Udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o.


Myślę, że na samym początku należy zacząć od definicji tego, czym jest „udział”. Otóż jak się okazuje jest to ogół uprawnień i obowiązków danego wspólnika wobec prowadzonej przez niego spółki. Ilość posiadanych udziałów przez wspólnika określa jego status prawny. Osoba nieposiadająca udziałów danej spółki, nie może być jej wspólnikiem. Często mówi się, że udziały stanowią odzwierciedlenie wartości wkładów wniesionych do spółki przez danego wspólnika.udzialy-w-spolce-z-o-o

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością udziały są częścią wnoszonego kapitału zakładowego, które obejmowane są przez wspólników na podstawie tego, jaka była wartość wnoszonych przez nich wkładów. Warto pamiętać o tym, że łączna suma wartości udziałów musi być równa kapitałowi zakładowego.

Posiadanie udziałów w danej spółce oznacza uczestniczenie w niej jako wspólnik i posiadanie przysługujących mu praw i obowiązków. Ilość posiadanych udziałów jest istotna w momencie podziału zysku, głosowania oraz prawa do nabywania nowych udziałów. Regulacje prawne znajdujące się w Kodeksie Spółek Handlowych dopuszczają możliwość, aby każdy ze wspólników posiadał tylko jeden udział, ale wtedy konieczne jest, aby wartość każdego z nich była różna. Częściej spotyka się jednak sytuację, że wspólnicy posiadają więcej niż jeden udział i wówczas muszą one być jednakowej wartości nominalnej. Wszystkie tego typu ustalenia obowiązkowo muszą zostać ujęte w sporządzanej na początku umowie spółki.

Jak już zostało wspomniane wcześniej – udział stanowi zbiór praw i obowiązków wspólnika, który może je zbywać jako całość, a nie jako wybrane przez niego prawa lub obowiązki. Każda spółka z o.o. jest zobowiązana do tego, aby prowadzić tzw. księgę udziałów, w której odnotowuje się wszystkich aktualnych wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: