Home » Zakładanie spółek » Umorzenie akcji w spółce akcyjnej

Umorzenie akcji w spółce akcyjnej

W spółce akcyjnej możliwa jest sytuacja, że akcje zostaną umorzone. Skutkiem tego działania jest to, że przestają one istnieć jako prawa udziałowe akcjonariusza oraz jako ułamek kapitału zakładowego spółki.

Powód umorzenia akcji może być
– wyrównanie straty bilansowej
– amortyzacja aportów;
– wystąpienie wspólników ze spółki;
– konieczność umorzenia akcji własnych.

Tryb umorzenia akcji:
– dobrowolny, kiedy to przedmiotem umorzenia są akcje własne nabyte wcześniej przez spółkę,
– przymusowy, kiedy umorzeniu podlegają akcje znajdujące się w rękach akcjonariuszy
– automatyczny – w przypadkach przewidzianych w statucie, bez potrzeby podejmowania uchwały walnego zgromadzenia,
– ustawowy – dokonywanym w sytuacjach przewidzianych prawem.

Prawomocne umorzenie akcji następuje z momentem wpisy do rejestru uchwały o zmianie statutu w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego.

Kilka słów o spółce cichej! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: