Home » Zakładanie spółek » Umowa spółki, a sprzeczna uchwała wspólników

Umowa spółki, a sprzeczna uchwała wspólników

Kodeks spółek handlowych jasno wskazuje możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie, czy wystąpiła sprzeczność pomiędzy podjętą przez wspólników uchwałą, a umową spółki.

Do przesłanek wytoczenia takiego powództwa zaliczyć możemy nie tylko sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki, ale również sprzeczność z dobrymi obyczajami, szkodzenie interesom spółki oraz pokrzywdzenie wspólnika.

Do złożenia powództwa prawo mają organy spółki, ich członkowie, wspólnicy głosujący przeciw danej uchwale, oraz osoby, które zostały bezzasadnie niedopuszczone do udziału w zgromadzeniu wspólników bądź nie zostały o nim poinformowane.

Jeśli sąd stwierdzi sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki wówczas orzeczenie to ma charakter konstytutywny. Ma zatem moc prawną nie tylko pomiędzy wspólnikiem, który wniósł powództwo, a spółką, ale pomiędzy wszystkim wspólnikami oraz wszystkimi wspólnikami, a spółką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *