Home » Zakładanie spółek » Uprzywilejowane udziały w spółce

Uprzywilejowane udziały w spółce

Umowa spółki ma za zadanie regulować kwestie związaną z udziałami. Informacje na temat udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ich podziału, wartości i ewentualnego uprzywilejowania należy zawrzeć w jej umowie, już na etapie powoływania do życia nowego podmiotu.

Uprzywilejowanie najczęściej gwarantuje uzyskanie dodatkowych praw w zakresie:

– prawa głosu (dotyczy tylko udziałów o równej wartości nominalnej)– na jeden udział przypada więcej niż jeden, ale nie więcej niż trzy głosy na zgromadzeniu wspólników,
– prawa do dywidendy – na uprzywilejowane udziały przysługuje dywidenda, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą na udziały zwykłe,
– sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki – zapewnia inne niż standardowe zasady podziału majątku (zwykle dokonuje się go w zależności od liczby posiadanych udziałów), w pierwszej kolejności dokonuje się przyznania podzielonego majątku uprzywilejowanym udziałowcom.

Właściciele spółki mogą sami zadecydować czego będzie dotyczyło uprzywilejowanie i jakie dodatkowe korzyści będą wynikały z posiadania uprzywilejowanych udziałów. Dodatkowe prawa mogą dotyczyć nie tylko tych wyżej wymienionych kwetsii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: