Home » Zakładanie spółek » Wniosek KRS

Wniosek KRS

wniosek-krs

Rejestrując spółkę z o.o. podmiot gospodarczy zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dla każdego podmiotu gospodarczego, który podlega rejestrowi w Krajowym Rejestrze Sądowym jest odpowiedni formularz, wersje tych formularzy dostępne są w siedzibach sądów rejestrowych oraz na internetowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każdy z formularzy, który jest składany musi zostać podpisany oraz złożony w formie oryginału. Jeśli jakieś niezbędne dokumenty nie mogą być złożone w formie oryginału, właściwą formą dokumentu w takiej sytuacji będzie dokument potwierdzony przez notariusza.

Złożenie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym wiązać się będzie z koniecznością wniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W sytuacji kiedy podmiot złożył wniosek o wpis do rejestru i przed wydaniem orzeczenia przez sąd, wystąpiły zmiany informacyjne, które zostały już zgłoszone, podmiot powinien złożyć pismo procesowe. Pismo takie zawiera informacje na temat: rodzaju formularza, który został złożony, pola, którego treść ma zostać zmieniona, uzasadnienia dokonanych zmian i dokumentów, które będą je potwierdzać. Jest to przypadek, w którym podmiot nie musi korzystać z narzuconego odgórnie formularza KRS.

Wniosek KRS można złożyć drogą tradycyjną tj. osobiście w właściwym sądzie lub wysłać pocztą. Dla podmiotów, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny istnieje możliwość przesłania wniosku drogą elektroniczną. W tym przypadku wszystkie dokumenty dołączane do wniosku KRS muszą mieć format pdf (z możliwością wydruku), doc, rtf, odt, txt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: