Home » Zakładanie spółek » Wszystko na temat podatku CIT

Wszystko na temat podatku CIT

podatek-citPodatek CIT należy do grupy podatków bezpośrednich, ale w odróżnieniu od podatku PIT nie dotyczy dochodów osiągniętych przez osoby fizyczne, ale przez osoby prawne. Do podmiotów objętych podatkiem CIT zaliczane są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jak również spółki komandytowo-akcyjne. Istotne jest również to, że podmiotami, które muszą opłacać podatek CIT, są jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Wyjątkiem od tej reguły są jednak spółki nieposiadające zdolności do czynności prawnych.

Każdy podatnik posiadający swoją siedzibę na terytorium Polski jest zobowiązany do tego, aby podatek opłacać od swojego całkowitego dochodu, bez względu na to, gdzie dokładnie zostały one osiągnięte. Jednak w sytuacji, gdyby podatnik nie posiadał siedziby w Polsce, podatkiem objęte zostają jedynie dochody osiągnięte na terytorium naszego kraju.

Na początku wspomniane zostało, iż przedmiotem podatku CIT jest dochód osiągnięty przez jednostkę. Jeżeli nie do końca jesteś pewien czym jest dochód, przypominamy, iż jest to nadwyżka zsumowanych przychodów nad kosztami ich uzyskania, które wystąpiły w danym roku podatkowym.

Obecnie obowiązująca w Polsce stawka podatku CIT wynosi 15% dla nowych przedsiębiorców oraz tzw. małych podatników, a dla pozostałych podmiotów 19 %. Gdyby jednak przedsiębiorca pokusił się o zaniżenie wysokości zobowiązania podatkowego, zostanie na niego nałożona ustawowa stawka sankcyjna wynosząca 50%.

Niższa stawka podatku CIT obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych ma na celu wspieranie rozwoju małych firm oraz zachęcenie inwestorów do zakładania nowych przedsiębiorstw. Dla małych firm, które były zobowiązane do płacenia tego podatku był on nie lada przeszkodą. Dzięki niższej stawce podatku mali podatnicy będą mogli się bardziej rozwijać co przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności.

Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro w przeliczeniu na walutę polską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *