Home » Zakładanie spółek » Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

Z racji tego, iż spółka komandytowa jest spółką osobową zakładaną w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, jak chodzi o zobowiązania, w przypadku tej spółki odpowiadają za nie:
– komplementariusz, który posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania,
– komandytariusz, którego odpowiedzialność jest ograniczona do konkretnej kwoty.

Wszelkie kwestie związane z zakładaniem, a następnie funkcjonowaniem spółki komandytowej są określone w Kodeksie Spółek Handlowych. Obowiązkiem wspólników jest prowadzenie jej spraw zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Natomiast jeśli pojawi się sytuacja, iż dany wspólnik chce zrezygnować z prowadzenia spraw spółki, należy zastosować się do art. 61.§ 1., który brzmi następująco:
„(…)jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, to wspólnik może wypowiedzieć umowę na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, chyba że kwestia ta została inaczej uregulowana w umowie spółki.”

Ważne również jest to, aby pozostali wspólnicy zostali poinformowani o wypowiedzeniu złożonym przez tego wspólnika. Natomiast reszta wspólników ma możliwość dalszego prowadzenia spółki i w przypadku, kiedy wspólnicy podejmą decyzje o kontynuowaniu działalności, są zobowiązani do wypłacenia odchodzącemu wspólnikowi jego udziału kapitałowego, który należy określić w bilansie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: