Home » Zakładanie spółek » Wznowienie działalności

Wznowienie działalności

Skoro w jednym z poprzednich postów pisaliśmy o zawieszeniu działalności gospodarczej, najwyższa pora, aby omówić kwestię wznowienia działalności. Optymistyczne statystyki informują nas o tym, iż niewiele zawieszonych firm po upływie 24 miesięcy ulega zlikwidowaniu. Jednak każdy przedsiębiorca, który planuje wznowić własną działalność gospodarczą, powinien wiedzieć o kilku ważnych kwestiach.

Obowiązująca ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi o tym, iż każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, ma możliwość zawieszenia swojej firmy na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Warto jednak pamiętać, że zarówno zawieszenie, jak i wznowienie działalności może nastąpić dopiero po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku, który składa się na formularzu CEIDG-1. Złożenie wspomnianego wniosku automatycznie powiązane jest z przesłaniem informacji o zaistniałym fakcie do instytucji takich jak ZUS i US.

Wznowienie działalności, a ZUS i podatki
1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi o tym, iż każdy przypadek wznawiania firmy wiążę się z obowiązkową kontynuacją opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Właściciel zawieszonego przedsiębiorstwa nie ma obowiązku składania deklaracji obejmującej czas zawieszenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek podatkowy powstał w czasie trwania zawieszenia. Tak więc wznowienie działalności wiązać się będzie z koniecznością kontynuowania składania odpowiedniej deklaracji VAT. Bardzo istotne jest to, iż pierwsza deklaracja musi zostać złożona za miesiąc, w którym działalność została odwieszona.

3. W czasie trwania zawieszenia danej działalności, przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązkowego wpłacania zaliczek z tytułu podatku dochodowego, co dotyczy również osiągniętych dochodów w czasie trwania zawieszenia. Z chwilą końca trwania zawieszenia, podatnicy są zobowiązani do tego, aby wpłacać składki na zasadach takich samych, jak miało to miejsce przed zawieszeniem. Z kolei zaliczka z tytułu przychodów osiągniętych w czasie trwania zawieszenia, musi zostać odprowadzona wraz z zaliczką za pierwszy miesiąc po wznowieniu działalności.

4. Każdy przedsiębiorca, który zawiesił swoją działalność, przy jej wznowieniu z pewnością odczuje negatywną konsekwencję tej decyzji, ponieważ będzie musiał liczyć się z podwyższoną stawką podatku od nieruchomości. Podwyższone stawki będą dotyczyć nie tylko budynków, ale również tych części, które wykorzystuje się do prowadzenia działalności.

wznowienie-dzialalnosci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: