Home » Zakładanie spółek » Zalety i wady spółki cichej

Zalety i wady spółki cichej

Zalety spółki cichej:

  • brak ograniczeń podmiotowych oraz przedmiotowych,
  • brak konieczności przeprowadzenia procedury rejestracyjnej i poniesienia kosztów z tym związanych,
  • możliwość szybkiego i taniego dofinansowania działalności,
  • zminimalizowanie ryzyka gospodarczego dla wspólnika cichego poprzez wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania,
  • brak obowiązku prowadzenia spraw spółki przez wspólnika cichego przy równoczesnej możliwości ustanowienia go pełnomocnikiem,
  • możliwość wielokrotnego zawierania umowy spółki cichej z różnymi podmiotami.

Wady spółki cichej:

  • możliwość dokonywania nadużyć (np. wprowadzenie do spółki wspólnika jawnego środków pochodzących z działalności nielegalnej),
  • możliwość utraty przez wspólnika cichego wkładu do spółki,
  • brak uprawnień wspólnika cichego do korzystania ze wzrostu majątku spółki, a także uczestniczenia w jego podziale,
  • wynikający z anonimowości brak możliwości firmowania sukcesu gospodarczego oraz korzystania z renomy na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *