Home » Zakładanie spółek » Założenie spółki przez obcokrajowca

Założenie spółki przez obcokrajowca


zakup-gotowej-spolkiPolskie prawo pozwala zagranicznym inwestorom prowadzić działalność gospodarczą na takiej samej zasadzie jak polskim obywatelom. Ograniczenia pojawią się jeśli podmiot nie będzie należał do jednej z grup:

1) osób pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będących członkami Unii, innych państw, które na podstawie zawartych umów pozwalają na swobodę działalności
2) obywateli innych państw, nie zaliczanych do grupy wyżej jeśli otrzymali oni zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiadają zgodę na pobyt tolerowany w Polsce lub status uchodźcy, korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski

Jeśli osoba nie zalicza się do wyżej wymienionych grup będzie musiała liczyć się z pewnymi ograniczeniami, dotyczącymi wyboru form prawnych. Pojawi się możliwość prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.

Większość obcokrajowców ma możliwość prowadzenia w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej lub zakładanie dowolnych spółek prawa handlowego. Najczęściej wybierane są spółki kapitałowe w postaci spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Oprócz standardowych dokumentów jakie muszą zostać przygotowane pojawią się w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną aktualne odpisy z rejestru sądowego każdego ze wspólników i  przysięgłe odpisów z rejestrów sądowych. Zawarcie umowy spółki następuje w Polsce, jeśli obcokrajowiec nie włada biegle językiem polskim podczas podpisania umowy konieczna będzie obecność tłumacza.
Zagraniczni inwestorzy muszą pamiętać o tym, że jeśli stanowią jednoosobową spółkę z o.o. nie będą mieć możliwości założenia spółki z o.o. w Polsce chyba, że wprowadzony zostanie w Polsce dodatkowy wspólnik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *