Home » Zakładanie spółek » Zatrudnienie członków zarządu

Zatrudnienie członków zarządu

Członkowie zarządu najczęściej są powoływani do pełnienia swojej funkcji na drodze uchwały wspólników. Uchwała ta nie powinna być kojarzona z nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego, od momentu jej podjęcia członek zarządu zostaje związany ze spółką stosunkiem organizacyjnym. Pomiędzy tymi podmiotami może oczywiście powstać również stosunek obligacyjny, taki jak umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna. Umowy te są zazwyczaj zawiązywane po to aby sprecyzować warunki współpracy, szczególnie te związane z wynagrodzeniem. Najczęściej członkom zarządu proponuje się tak zwane kontrakty menadżerskie w formie umowy o pracę.

Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, zawierane są z członkami zarządu przez radę nadzorczą lub pełnomocnika działającego w imieniu spółki. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której zawierana jest umowa o pracę z członkiem zarządu przez innego członka zarządu występującego w roli pełnomocnika. W przypadku powołania na jedynego członka zarządu jedynego wspólnika czynność prawna między wspólnikiem a reprezentowaną spółką wymaga aktu notarialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: