Home » Zakładanie spółek » Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce

Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce

Artykuł 14a z „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej” zezwala tym biznesmenom, którzy nie zatrudniają pracowników, na zawieszenie wykonywanej działalności.

Jest to dosyć korzystne rozwiązanie. Jeśli przedsiębiorca nie chce wyrejestrowywać swojej jednostki gospodarczej, może zawiesić w niej działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne. Nie trzeba też składać deklaracji oraz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Znika także konieczność prowadzenia w spółce ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych do US oraz sprawozdania finansowego.

Jak zawiesić działalność? Należy to zgłosić w formie pisemnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie, nie później niż w ciągu 7 dni, trzeba zawiadomić o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Więcej informacji na temat Kodeksu Spółek Handlowych, znajdziesz TUTAJ!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *