Home » Zakładanie spółek » Zmiana siedziby spółki

Zmiana siedziby spółki


zmiana-siedziby-spolki-zooPrzedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z o.o. muszą dobrze przemyśleć kwestię gdzie będzie się znajdować siedziba spółki. Siedzibę spółki z o.o. określa się jako miejsce gdzie znajduje się organ zarządzający spółkom, chyba że w umowie spółki pojawiły się inne rozwiązania.

Najczęściej spółki jako miejsce siedziby wskazują dane miasto, daje to większą elastyczność w prowadzeniu działalności, bo spółka może organizować zgromadzenie wspólników w dowolnym miejscu w mieście. Siedzibę spółki z o.o. należy odróżnić od adresu spółki, który stanowi sprecyzowanie siedziby spółki. Bardzo ważną kwestią jest regulacja prawna, która określa, że siedziba osoby prawnej zarejestrowanej w Polsce powinna się znajdować w Polsce. Siedziba spółki regulowana jest w umowie spółki z kolei adres spółki najczęściej ustalany jest przez zarząd.

Kwestia dotycząca siedziby spółki z o.o. jest bardzo ważnym zagadnieniem. Umowa spółki może przewidywać różne rozwiązania. Jeśli wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podczas Zgromadzenia Wspólników podejmą uchwałę o przeniesieniu siedziby spółki za granicę będzie to skutkować rozwiązaniem spółki i postawieniem jej w stan likwidacji. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi siedziba spółki musi znajdować się na terytorium Polski. Takie rozwiązanie dotyczy siedziby statutowej spółki, która jest ważna dla funkcjonowania podmiotu prawnego. Istnieje jednak możliwość przeniesienie za granicę rzeczywistej siedziby spółki, która nie ma wpływu na funkcjonowanie spółki jako podmiotu prawa.

Jeśli siedziba spółki zostanie przeniesiona za granicę według polskiego prawa spółka będzie traktowana jako podmiot, który funkcjonuje na prawach państwa, w którym posiada siedzibę.

One Response so far.

  1. Max pisze:

    Taka sytuacja była w mojej firmie, ale na szczęście nic nie straciliśmy, a wręcz przeciwnie.. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: