Home » Zakładanie spółek » Zmiany w systemie S24 od kwietnia 2016

Zmiany w systemie S24 od kwietnia 2016

Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24 możliwa jest od kilku lat. Podmioty chcące założyć spółkę z o.o., pierwsze uzyskały możliwość zarejestrowania spółki przez Internet. Ponad rok temu ustawodawca umożliwił także e-rejestrację spółek osobowych – spółki komandytowej oraz spółki jawnej.  
 
W tym roku 1 kwietnia w Kodeksie spółek handlowych (i aktach wykonawczych) pojawiły się nowe przepisy, ułatwiające składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną w przypadku spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej oraz komandytowej. W chwili obecnej możliwe jest nie tylko elektroniczne zarejestrowanie spółki, ale także zmiany w umowie, podwyższenie kapitału czy podejmowanie uchwał. Aby skorzystać z dodatkowych ułatwień, spółka musi być zarejestrowana w systemie S24. 
 
Jakie zmiany nastąpiły z dniem 1 kwietnia 2016 roku? 
 
Dzięki nowym przepisom możliwe jest m.in.: 
 
a). w przypadku spółek jawnych i komandytowych: 
– dokonywanie zmian w umowie w zakresie tzw. postanowień zmiennych, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki w systemie S24, 
– podjęcie uchwał dotyczących zmian adresu spółki i złożenie wniosku o wpis do KRS w tym zakresie, 
– podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i złożenie wniosku o wpis do KRS w tym zakresie, 
– podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki. 
 
b). w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: 
– dokonywanie zmian w umowie w zakresie tzw. postanowień zmiennych, 
– podwyższenie kapitału zakładowego (dokonanie tego z pomocą wzorca tylko jeśli kapitał pokryty został wkładami pieniężnymi), 
– zbycie udziałów (oświadczenia zbywcy oraz nabywcy powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *