Home » Zakładanie spółek » Zobowiązania podatkowe spółki, a odpowiedzialność zarządu

Zobowiązania podatkowe spółki, a odpowiedzialność zarządu

Artykuł 116 Ordynacji podatkowej określa odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej. W skrócie można przedstawić ją następująco:

Odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki w sposób subsydiarny, a więc dopiero, gdy regulacja należności z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Członkowie zarządu za zobowiązania te odpowiadają nieograniczenie całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialność ponoszą za zobowiązania, których termin płatności upłynął w czasie gdy dana osoba pełniła obowiązki członka zarządu. Nie wystarczy zatem, aby zobowiązanie to powstało w danym okresie. Jeżeli termin jego płatności minął gdy wspólnik nie pełnił już funkcji członka zarządu, wówczas nie bierze on odpowiedzialności za powstałe zadłużenia.

Członek zarządu może odwołać się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, iż:
– niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie było spowodowane jego winą,
– we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
– wskaże mienie spółki, umożliwiające zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *