Home » Zakładanie spółek » Zwolnienie spółki z podatku

Zwolnienie spółki z podatku

Sys
rejestracja-spolektem podatkowy w Polsce nie tylko narzuca obowiązek zapłacenia podatku ale także umożliwia po spełnieniu odpowiednich warunków zwolnienia z tego obowiązku. Tak też nie każda czynność cywilnoprawna spółki podlegać będzie obowiązkowi odprowadzania podatku. Ustawa przewiduje pewne wyjątki, kiedy to spółka zostanie zwolniona z obowiązku podatkowego. Spółka nie zapłaci podatku w sytuacji kiedy umowa spółki lub zmiany umowy spółki z o.o. dotyczyć będzie:

1) Przekształcenia lub też połączenia spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość już wcześniej została opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terenie innego państwa niż Polska.

2) Podwyższenia kapitału zakładowego, który pokryty został z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat, z niezwróconej pożyczki, która udzielona została spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, w sytuacji kiedy został już odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terenie innego państwa niż Polska.

3) Podwyższenia kapitału zakładowego w części, która dotyczyć będzie wartości o jaką obniżony został kapitał zakładowy w wyniki strat poniesionych przez spółkę kapitałową, przy spełnieniu warunku, że podwyższenie kapitału zakładowego wystąpi w okresie 4 lat po czasie, w którym został on obniżony.

4) Spółki, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług użyteczności publicznej w dziedzinie transportu publicznego, zarządzania portami oraz przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludność w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzenia ścieków, pod warunkiem, że w wyniki zawarcia umowy Skarb Państwa czy też jednostka samorządu terytorialnego ma w posiadaniu połowę udziałów lub akcji spółki albo w w momencie zmiany umowy spółki wcześniej wskazane podmioty posiadają już co najmniej połowę udziałów lub akcji spółki w tej spółce.

One Response so far.

  1. Meagan pisze:

    Krótko i zwięźle – dzięki! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: